Anders bekeken

Elke eucharistieviering licht priester Luc Thiry het Evangelie toe. Hij brengt de betekenis van Gods en Jezus’ woorden. Hij kent en beleeft de evoluties in de maatschappij, de mentaliteit van de mensen… m.a.w. hoe de mensen met hun levenswijze, hun relaties en hun geloof omgaan. Juist daarom is zijn geschreven en gesproken taal zo diepzinnig, zo intellectueel en zo enselijk. Maar tegelijk sterk verbonden met het christen-zijn, met het geloof in God, Jezus en zijn Kerk.

11 November

Donderdag 11 november 2021, Herdenking einde WO (jaar B)

Nog maar enkele weken geleden hebben we het uitgebreid gehad over de vaststelling dat de neiging om macht uit te oefenen over andere mensen, om ze te gebruiken, te manipuleren, ze naar je pijpen te laten dansen in aanleg in iedere mens zit.
Je komt het overal tegen waar mensen zijn. Soms heel subtiel, soms breed uitgesmeerd, maar het leeft overal. Ook onder vrienden en collega’s, ook tussen kinderen, ook in de kerk. En uiteraard ook in de wereld van de politiek. Gewoon al omdat het...

Wachten op God

Zondag 7 november 2021, Tweeëndertigste zondag door het jaar (jaar B)

De lezingen van vandaag brengen ons twee compleet onmogelijke verhalen.
Onmogelijk vooreerst al omdat ze zo onwaarschijnlijk, zo gefantaseerd of minstens toch erg overdreven lijken. Een weduwe in Sarefat die haar laatste beetje eten weggeeft aan de profeet Elia, goed wetend dat zij en haar zoon daarna van honger moeten sterven. En dan de weduwe in de tempel die haar laatste centen in de offerschaal werpt. “Alles waar ze van leven moest”, staat er.
Het lijken inderdaad...

Allerheiligen

Maandag 1 november 2021, Allerheiligen (jaar B)

Arthur Miller schrijft ergens: “De enige manier van godsdienstig zijn die de mens past is iedere dag het uiterste uit je leven halen.”
Veel wijst erop dat dat inderdaad ook zo is.
Het leven is in wezen een geschenk, een kans die je krijgt. Met al de beperktheid, met al de pijn, met al het lijden,. . . die ermee gepaard gaan.
Op een dag zijn we er gewoon en dat naakte feit hebben wij in ieder geval niet aan onszelf te danken.
Het is dus wezenlijk een kans die we krijgen om er iets van...

Als God zich “moeit”

Zondag 24 oktober 2021, Dertigste zondag door het jaar (jaar B)

Ik herinner mij nog dat in de tijd toen de plannen om priester te worden bij mij vaste vorm kregen, ik sterk aangegrepen werd door het lezen van een gedicht van een ouder wordende priesterdichter. Het was diep ontroerende maar ook intrieste poëzie. Het ging over “hoe wreed is het naar Uw altaar te gaan en nimmer te voelen een liefde hart aan hart. . .”
Ik heb dat lang meegedragen. En ik heb het pas helemaal van mij af kunnen zetten toen ik er diep van overtuigd geraakte dat...

Leidinggeven

Zondag 17 oktober 2021, Negenentwintigste zondag door het jaar (jaar B)

Enkele weken geleden hadden wij het over de oerzonde: het streven naar macht, het willen overheersen, beknotten en onderdrukken van anderen.
Het streven naar macht om de macht, naar macht als doel op zich.
Het genieten van de situatie waarbij jij het voor het zeggen hebt en de anderen zelfs moeten bang zijn om je te ontstemmen. Niemand ervaart zo’n toestand als normaal.
In dat geval spreken we van machtshonger en machtsmisbruik.
En dat machtsmisbruik vind je...

Vrijgemaakt om goed te zijn

Zondag 10 oktober 2021, Achtentwintigste zondag door het jaar (jaar B)

Een jongeman vraagt aan Jezus: “Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” Jezus geeft hem een antwoord dat neerkomt op wat alle grote religieuze figuren en filosofen aanraden: “Behandel andere mensen zoals je zou willen dat zij jou behandelen.” “Dat doe ik”, antwoordt de man. En dan kijkt Jezus hem liefdevol aan: “Als je volmaakt wil zijn, verkoop dan al wat je bezit, geef het aan de armen en kom dan terug om mij te volgen”.
En dat was te veel gevraagd. Sober...

Over het huwelijk

Zondag 3 oktober 2021, Zevenentwintigste zondag door het jaar (jaar B)

Nogal wat deskundigen gaan ervan uit dat de Kerk eertijds van het huwelijk een sacrament en een maatschappelijke instelling heeft gemaakt, op vraag van de burgerlijke overheid.
Dat zou best wel eens kunnen.
In de herfsttijd van het Romeinse Rijk, in de nadagen van het keizerrijk, bleef er van het sterk gehecht zijn aan burgerplicht en moreel gedrag uit de tijd van de republiek niet veel meer over.
Rome was een reusachtige metropool geworden en mét het graan en het...

Bondgenoot of tegenstander

Zondag 29 september 2021, Zesentwintigste zondag door het jaar (jaar B)

Mensen die graag discussiëren over de inhoud en de betekenis van Bijbelteksten hebben aan de evangelielezing van vandaag een vette kluif.
Er staat in deze tekst van Marcus immers iets dat volledig tegenstrijdig lijkt aan wat Mattheus in hoofdstuk 12 schrijft. Bij Marcus zegt Jezus: “Wie niet tegen ons is, is voor ons”. En bij Mattheus klinkt het: “Wie niet met mij is, is tegen mij”. Wat toch op zijn minst opmerkelijk mag genoemd worden.
Ik herinner mij nog dat jaren...

De oerzonde

Zondag 19 september 2021, Vijfentwintigste zondag door het jaar (jaar B)

Het valt op als je tegenwoordig naar een huwelijksfeest gaat dat het altijd de vrienden van het bruidspaar zijn die met allerlei verhalen en anekdotes de stemming erin brengen. Toen ik jong was gebeurde dat altijd door de vrolijke Frans van de familie (iedere familie had er zo wel minstens één): een enigszins gezette oom die, na de nodige glazen Châteauneuf-du-Pape, tegen zijn beker tikte en rechtstond om met luim en joligheid het gezelschap op te vrolijken.
En...

Wie is Christus voor jou?

Zondag 12 september 2021, Vierentwintigste zondag door het jaar (jaar B)

Geloof dat zich niet uit in daden is dood, zegt Jacobus.
En dat is ook altijd de stelling geweest van de katholieken in hun gebekvecht met de protestanten. Protestanten hielden het in principe altijd bij het “sola fide” van Paulus: de mening dat alles draait om het geloof. Dat het geloof op zich belangrijker is dan de “werken”.
Uiteindelijk hebben beide apostelen het natuurlijk over hetzelfde: geloof én inzet. Ze gebruiken alleen een andere invalshoek. Geloven bij...