Verzoening en biecht (sacrament)

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

In ieder van ons huist het goede en kwade samen. Voor het goede zijn we zeer dankbaar. Voor het kwade, het zondige, mogen we niet blind zijn. Ook hiermee kunnen we terecht bij God, die voor ons een liefdevolle en vergevingsgezinde God is. Hij keurt het kwade niet goed, maar hij blijft houden van de mens die zondigt. Deze vergeving van Godswege wordt gevierd in het sacrament van de verzoening (biecht).

Iedere gelovige kan de pastoor aanspreken voor of na elke viering om biecht te spreken, of hij maakt met de pastoor een afspraak voor een biechtgesprek.

Wie contacteren?
priester Luc Thiry: contactgegevens kan je hier vinden...