Het logo

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Met beelden
Filmpje 1 (door Toni Berek)
Filmpje 2 (door Nele Donvil)

Met woorden
We wilden een fris en jong logo, iets wat echt past bij een nieuwe start. En iets wat duidelijk maakt waar wij willen voor staan.
Elk zichzelf respecterend logo heeft ook een diepere betekenis.
En dat is ook voor ons logo zeker zo:

  • Centraal staat het kruis: dit staat er als teken van ons geloof, van waaruit we willen/ zullen werken. Het kruisje is klein maar staat midden in het hart.
  • Het hart is dat van een hartelijke en warme gemeenschap. Waar mensen elkaar vasthouden en nabij zijn.
  • De twee menselijke figuren staan voor alle mensen, die vol vuur (rode kleur) het evangelie uitdragen.
  • De groene kleur symboliseert de zorg voor de schepping, een prangend actueel thema waar we als gelovige gemeenschap ons steentje moeten toe bijdragen.
  • Het geheel wordt omringd (ondersteund-beschermd) door grote handen, die symbool staan voor de handen van God waarin wij ons gedragen weten.

Dit alles samen brengt ons tot de volgende omschrijving:
Wij willen, naar het voorbeeld van Franciscus,
gedragen door God en door een hartelijke gemeenschap,
het evangelie beleven en doorgeven.

Een mooi voornemen maar geen eenvoudige opdracht.
En wij zijn maar mensen, met al onze fouten en gebreken. Maar ook en vooral met onze goede wil. We gaan ons best doen.
We kunnen dit natuurlijk ook niet alleen. We hebben elkaar nodig, we moeten elkaar vasthouden en nabij zijn, elkaar steunen en het beste in elkaar naar boven halen.
We zullen ook anderen nodig hebben, mensen die minder met geloof te maken hebben. Schakelen ook als een manier om banden te smeden buiten onze eigen kring.
Samen, vanuit vertrouwen op God, staan we sterk.
We hopen dat jullie, net zo enthousiast als wij, deze uitdaging willen aangaan.
We willen een hartelijk dankjewel zeggen aan die vele mensen op wie we tot nu toe steeds konden rekenen. En we hopen dat jullie allemaal, net zo enthousiast als wij, deze uitdaging willen aangaan.

Vrede en alle goeds!
De zoneploeg,
Pastoor Luc, Gert, Agnes, Chris en Jan