Sint-Franciscus

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek: Waarom onze keuze voor Sint-Franciscus?

Franciscus wordt vaak beschreven als de man die met de vogels sprak. En dat heeft natuurlijk wel iets schattigs.  
Maar wanneer je zijn leven leest en bestudeert, zie je vele andere dingen die inspirerend zijn:
Franciscus was een ongewone en veelzijdige persoonlijkheid met een open oog voor de problemen van zijn tijd. Een man van de milieubeweging, een vredesactivist en een voorstander van dialoog, van mensen en zelfs religies verbinden.
Een man die altijd de kant koos van de minsten in de samenleving.
Gevoelig, genereus, radicaal en goedhartig.
Maar ook en vooral iemand die zich verbonden wist met God, die het evangelie, de blijde boodschap uitdroeg over heel de wereld.  Getuige daarvan de vele volgelingen (Minderbroeders, Kapucijnen, Clarissen…) die gedurende zijn leven al overtuigd waren van het feit dat deze boodschap niet verloren mocht gaan.
De combinatie van deze eigenschappen heeft voor ons de doorslag gegeven.

Met onze huidige Paus verkeren we bovendien in goed gezelschap, want ook hij koos voor de naam Franciscus en dat heeft eveneens bijgedragen aan ons besluit.  
Ook hij is een vernieuwende geest, een eenvoudige en inspirerende figuur met aandacht voor mensen, voor de zwakkeren in de samenleving. Ook hij leeft ons het evangelie voor.
We kunnen van hen beiden heel wat leren.