Broederlijk Delen

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Broederlijk Delen is een Vlaamse christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor een waardig leven voor gemeenschappen op het platteland in Afrika en Latijns-Amerika. De rode draad doorheen de werking is hun christelijke inspiratie.

Broederlijk Delen werd in 1961 opgericht als noodhulporganisatie naar aanleiding van de hongersnood in de Congolese Kasaïregio. De Kerk riep op om in de vastenperiode een gift te doen voor een volk in nood. Daarna evolueerde Broederlijk Delen naar een ngo die op een structurele manier aan ontwikkelingssamenwerking doet.

De ongelijkheid in de wereld neemt toe, zelfs bij economische groei. Die groei heeft haar grenzen bereikt. Broederlijk Delen kiest voor een alternatief: “genoeg is goed” in plaats van “nooit genoeg”. Dat doen ze niet alleen. Ze willen een brede solidariteitsbeweging zijn, zowel in Vlaanderen als wereldwijd. Samen bouwen ze aan onze droom van een wereld zonder ongelijkheid. Ze vertrekken daarbij vanuit een langetermijnvisie.

In het Zuiden heeft Broederlijk Delen een typische manier van werken. Ze stellen de plannen van de plaatselijke bevolking tegen ongelijkheid centraal. Om die plannen te realiseren, ondersteunen ze initiatieven van lokale organisaties. Ze starten zelf geen projecten op.

Broederlijk Delen werkt samen met zo’n 160 partnerorganisaties. Ze steunen deze organisaties met geld. Ze zijn actief in 13 landen: 6 landen in Afrika, 6 in Latijns-Amerika en in Israël-Palestina.

In Vlaanderen doet Broederlijk Delen aan politiek werk en beleidsbeïnvloeding. Ook probeert ze te sensibiliseren en aan te zetten tot actie.

Het hoogtepunt van de jaarlijkse campagne van Broederlijk Delen is tijdens de vasten/veertigendagentijd, in aanloop naar Pasen..

Broederlijk Delen kiest ervoor om de ongelijkheid op het platteland aan te pakken via drie thema’s:

  • Recht op voedsel
  • Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen
  • Inspraak en vrede

Meer info op www.broederlijkdelen.be

In onze parochies wordt er ook elk jaar tijdens de veertigendagentijd gewerkt rond Broederlijk Delen.

  • de campagne wordt toegelicht in de eucharistievieringen;
  • er worden één of twee collecten gehouden tijdens de vieringen;
  • In Glabbeek wordt er jaarlijks een Solidaire Maaltijd georganiseerd in zaal Glazuur;
  • Ook verschillende van onze vrije scholen houden een koffiestop of een vastenvoettocht.
  • In februari 2016 was Glabbeek gedurende één week gastgemeenschap voor een Colombiaanse boer en activist Candelario Alvares. Candelario werkt -als vrijwilliger- bij een organisatie die partner is van Broederlijk Delen. Ze ondersteunen boeren in hun strijd tegen grootgrondbezitters en geven hen vorming over landbouwtechnieken. Tijdens zijn week in Glabbeek bezochten we de christelijke mutualiteit, de Glabbeekse fruitveiling, de vrije scholen van Kapellen en Bunsbeek, een rusthuis, een bioboederij, het gemeentehuis, een traditionele koeienfokkerij, een markt, het bedevaartsoord en de Wereldwinkel van Scherpenheuvel, de Boerenbond en de vakbond ACV. Overal werden we heel enthousiast en gastvrij ontvangen…