Nieuws

KRUISEN AAN ONZE KERKEN IN DE VASTENTIJD
zo 18 februari '24

Dezer dagen werd er aan elk van onze zes kerken een groot houten kruis geplaatst. Deze kruisen zullen er staan in de vastentijd (gestart op Aswoensdag 14/02) tot en met Pasen. Net zoals de kerststallen in de kersttijd willen ze de voorbijgangers er aan herinneren dat het voor christenen een bijzondere periode is. Een periode waarin wij ons als gelovigen, voorbereiden op Pasen, het grootste feest van het kerkelijk jaar. De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van soberheid, van inkeer, bezinning en gebed. Een groot feest kan maar echt gevierd worden als er een intensieve voorbereiding is aan voorafgegaan.

Het kruis is het teken van de volmaakte Liefde van God voor ons. Christus is er aan gestorven, maar Hij is op de derde dag weer opgestaan. Hij heeft voor ons de dood overwonnen. Zo werd het kruis symbool van lijden, verzoening en verlossing.

Mogen we je uitnodigen om bij gelegenheid stil te staan bij een van de zes kruisen aan onze kerken? Denk dan even na over hoe jij de veertigdagentijd beleeft.
Zeker in deze moeilijke tijd kan het goed zijn om even stil te staan bij wat echt belangrijk is ons leven, vanuit ons geloof in Christus.

We wensen je een inspirerende en deugddoende vastentijd toe!

ASWOENSDAG EN VALENTIJN
wo 14 februari '24

Maak er een deugddoende dag van!

KERK ZUURBEMDE ZOEKT…
di 06 februari '24

MAANDELIJKSE EUCHARISTIEVIERING IN WOONZORGCENTRUM DEN BOOMGAARD
ma 05 februari '24

Van harte welkom om op donderdag 8 februari ’24 (ipv 7/02) om 14.30 uur mee eucharistie te vieren in Residentie Den Boomgaard (Stationsstraat). Ook u, als niet-bewoner en niet-familielid, bent welkom om mee te vieren met de bewoners en pastoor Luc.

ASWOENSDAG 2024
zo 04 februari '24

INZAMELING PALMTAKJES
wo 31 januari '24

F4275d09De as die op Aswoensdag wordt gebruikt wordt gemaakt van ‘oude’ palmtakjes.
In de kerk van Kapellen, zal op zondagen 4 en 11 februari ’24 een mand staan om uw gewijde palmtakjes van vorig jaar in te zamelen.

KERKHAAN ZUURBEMDE
za 27 januari '24

Hij staat er weer: de fiere haan op de toren van de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde! Klaar om decennialang te waken over het dorp…

LICHTMIS 2024
wo 24 januari '24

Van harte uitgenodigd…

Wie zich geroepen voelt om wat pannenkoeken op voorhand te bakken, neem even contact op met Agnes Vanhellemont op 0494/60.62.48. Bedankt!

WOORDTHEATER – JUDAS ISKARIOT
wo 17 januari '24

Voorstelling
De treurige roem van Judas Iskariot ligt in zijn verraderlijke daad. Hierdoor werd hij de meest verachte verklikker uit de geschiedenis. Zijn daad roept al eeuwenlang tal van vragen op. Handelde Judas uit vrije wil? Wat waren zijn motieven? Werd hij gedreven door geldzucht of was hij teleurgesteld in Jezus? Had de duivel Judas in zijn greep en is hij sindsdien reddeloos verloren? Kortom: is Judas verdoemd?

Luc Devisscher kruipt in de huid van de twaalfde apostel van Jezus. Als de ziel van Judas Iskariot gaat hij naast het dode lichaam staan dat op de bloedgrond ligt. Zullen we Judas te zien krijgen? Is hij niet overal en in iedereen terug te vinden?

De voorstelling “Judas Iskariot” gaat door op zaterdag 16 maart 2024 om 20 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.

Meer op https://www.kerkglabbeek.be/judas

OVERLIJDEN GERMAIN LAMBRECHTS – WEVER
di 16 januari '24

Op 15 januari ’24 overleed Germain Lambrechts op 86-jarige leeftijd. We nemen op zaterdag 20 januari 2024 om 10 uur gelovig afscheid van hem in de Sint-Antoniuskerk van Wever.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Germain?

De rouwbrief kan u vinden op https://begrafenissen-rummens.be/condolences/15-januari-2024-germain-lambrechts/

Pagina's