Nieuws

HERSTART KERKELIJKE VIERINGEN GLABBEEK OP ZONDAG 14 JUNI
vr 05 juni '20

Na de beslissing van de Veiligheidsraad en in overleg met de bisschoppenconferentie mogen wij u met grote vreugde de herstart aankondigen van de eucharistievieringen in onze zondagskerk van Kapellen. De eerste viering zal doorgaan op zondag 14 juni ’20 om 9.30 uur. We nodigen u hier graag voor uit.

Uw en onze gezondheid en veiligheid zijn onze belangrijkste prioriteit hierbij. We zullen ons dan ook strikt houden aan de zeer gedetailleerde richtlijnen van de overheid. Om dit te garanderen zullen enkele “hostessen” en “stewards” u wegwijs maken, zodat het voor iedereen een deugddoende en aangename viering kan worden.

Na al die weken… weer van harte welkom!

NEEN TEGEN RACISME
do 04 juni '20

“Beste vrienden, we kunnen geen enkele vorm van racisme of uitsluiting tolereren of onze ogen sluiten en beweren dat we de heiligheid van alle mensenlevens verdedigen. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat het geweld van de afgelopen nachten zelfdestructief en zelfbeschadigend is. Niets wordt gewonnen door geweld en er gaat veel verloren.”

Vandaag sluit ik me aan bij de Kerk van Saint-Paul en Minneapolis, en van heel de Verenigde Staten, om te bidden voor de zielenrust van George Floyd en alle anderen die hun leven hebben verloren aan de zonde van het racisme. We bidden om troost voor de nabestaanden en rouwende vrienden, en we bidden voor nationale verzoening en de vrede waarnaar we verlangen.

Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, Moeder van Amerika, bemiddelt voor allen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid in uw land en in de wereld.”

Paus Franciscus, 3 juni 2020

VIERINGEN IN KERK TERUG MOGELIJK
wo 03 juni '20

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de erediensten opnieuw mogen doorgaan en dit vanaf 8 juni 2020. Dit betekent dus dat de zondagsvieringen (kerk Kapellen) opnieuw georganiseerd mogen worden. Er zal een maximum van 100 personen gelden per viering. Op 1 juli zou dat dan uitgebreid worden tot 200 mensen.
De komende dagen zal de pastorale zoneploeg Glabbeek samenzitten om de nodige voorbereidingen te treffen op basis van het draaiboek met alle veiligheidsvoorschriften opgesteld door de bisschoppen. De veiligheid en de gezondheid van eenieder zijn van het hoogste belang in deze!

Meer info volgt eerdaags…

PAUS FRANCISCUS
ma 01 juni '20

De pandemie moet het verlangen in ons wakker maken om te dienen en om het goede te doen. Hoe verkeerd is narcisme in deze tijd van pandemie: de neiging om alleen aan onze eigen behoeften te denken, onverschillig te zijn voor die van anderen en niet onze eigen zwakheden en fouten toe te geven.”

God, bevrijdt ons van de verlamming van egoïsme en wek in ons het verlangen om te dienen, om goed te doen.”

Paus Franciscus, Pinksteren 2020

ZALIG PINKSTEREN!
zo 31 mei '20

Vandaag, 50 dagen na Pasen, vieren we het feest van Pinksteren. Bid je volgend gebed mee met ons?

Heilige Geest, Bron van waarheid. U, Adem van God, Schenker van Leven!
Verras me midden in het dagelijkse leven.
Volg me in al mijn plannen.
Verander me in mijn inzicht.
Vul me met al uw gaven.
Onderricht me in de school van de liefde.
Was me zodat ik zuiver word.
Wakker mijn talent aan zodat het kan openbloeien.
Wees werkzaam in mij zodat mijn leven vernieuwd wordt.
Ontvlam mijn hart zodat ik getuig van U.
Kom achter me aan als ik vlucht.
Breng me terug als ik doelloos dwaal.
Vuur me aan als mijn ijver afneemt.
Geef me vleugels als ik me inzet.
Kom naar me toe als ik U zoek.
Loop naast me als ik in gedachten verzonken ben.
Verlicht mijn verstand als ik niet begrijp.
Bevrijd me als ik blokkeer.
Wijs me de weg als ik besluiteloos ben.
Zuiver me als ik verleid word.
Doorgloei me als ik het koud heb.
Overspoel me als ik zelfingenomen ben.
Doorstroom me als ik leeg ben.
Schenk me vreugde als ik verdriet heb.
Omarm me als ik eenzaam ben.
Bid in mij als ik geen woorden heb.
Troost me als ik verlaten ben.
Genees me als ik ziek ben.
Houd me vast als ik val.
Breng me in veiligheid als ik hulpeloos ben.
Omvat me als ik van verlangen brand.
Jubel in me als ik U bemin.

(vrij naar de Youcat)

VIERINGEN IN DE KERK VAN KAPELLEN TERUG MOGELIJK?
za 30 mei '20

Woensdag (3/06) wordt beslist door de Nationale Veiligheidsraad wanneer de erediensten opnieuw mogen doorgaan, maar het staat nu al vast dat in een eerste fase maximaal honderd mensen zullen mogen samenkomen. Dat heeft de bisschoppenconferentie afgesproken met de specialisten van de exitstrategie (GEES). Het gebruik van een mondmasker wordt aangeraden. Iedereen die de kerk binnengaat, ontsmet de handen met beschikbaar gestelde alcoholgel. Wie de communie uitreikt ontsmet de handen en draagt een mondmasker, houdt afstand en laat de hostie ‘eerbiedig vallen’ in de uitgestrekte hand van de gelovige. Tot nader order mogen de koren niet zingen.

ONZE VORMELINGEN IN EEN FILMPJE OVER CORONA EN HUN UITGESTELD VORMSEL
vr 29 mei '20

De vormselvieringen van onze meisjes en jongens zouden plaatsvinden op zondag 26 april ‘20 in de kerk van Kapellen. Omwille van de corona-pandemie werd dit uitgesteld en verschoven naar zondag 27 september ‘20.

Wat denken onze jongeren daarvan? Waarom kijken zij uit naar hun Vormsel? Wat betekent het Heilig Vormsel voor hen persoonlijk?
Jongerenpastor Toni van de Pastorale Regio Tienen maakte er een kort filmpje over. Je zal ongetwijfeld enkele jongens en meisjes uit de Glabbeekse parochies herkennen. Maar ook hulpbisschop Koen Vanhoutte en deken Luc Van Hilst (onze vormheer) van Scherpenheuvel hebben een boodschap.

Kijk je mee op https://youtu.be/ndf-OLAWGrQ ?!

OVERLIJDEN JULIEN VANDEPUT – KAPELLEN
do 28 mei '20

zonsondergang (Aangepast)

Op 26 mei ’20 overleed Julien Vandeput. We nemen volgende week in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van hem in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.
Mogen we vragen om uw gebed voor Julien?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/26-05-2020/julien-vandeput .

KAMPPLAATSEN GEZOCHT
wo 27 mei '20

Help jij kinderen en jongeren mee uit de nood? Door de coronamaatregelen moeten veel jeugdbewegingen op zoek naar een nieuwe kamplocatie in België. Heb jij plaats om tenten op te slaan? Registreer je hier www.soszomerkamp.be

DOE EEN ABONNEMENT PAROCHIEBLAD GLABBEEK CADO!
ma 25 mei '20

Week na week lees je in KERK & Leven hoe gewone mensen wonderbaarlijke dingen doen. Vaak gedreven door hun geloof, soms door andere idealen. Verhalen uit de Kerk, maar net zo goed uit het middenveld, het onderwijs, de cultuur- of welzijnssector, of uit andere kamers uit dat grote huis dat leven heet.

KERK & leven is een blad als geen ander:

  • het kan rekenen op een breed netwerk van plaatselijke medewerkers uit onze gemeente
  • het informeert met tekst en foto’s over wat er in jouw parochie (Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde) en gemeente, in ons bisdom reilt en zeilt, aangevuld met nieuws uit Vlaanderen en de wereld
  • dus, het bericht niet alleen over het kerkelijk leven, maar geeft ook nieuws over onze plaatselijke verenigingen

KERK & leven is bovendien verankerd in de rijke christelijke traditie en bied je wekelijks:

  • 20 pagina’s goed nieuws van ver en dichtbij, een aansporing voor een betere wereld
  • informatie voor jong en oud, voor ieder wat wils
  • een frisse en aantrekkelijke opmaak

Met het parochieblad komen wij naar je toe, daar waar je woont en leeft, waar mensen elkaar ontmoeten in jeugdbeweging of sportclub, aan de schoolpoort of in de kerk.

Je kan een abonnement tot eind 2020 schenken door overschrijving van 25 euro op rekeningnummer BE19 7350 5627 2112 van Parochieblad Glabbeek, Dries 9, 3380 Glabbeek met als mededeling “abonnement 2020 parochieblad + adres abonnee”.

Meer info: parochieblad@kerkglabbeek.be of via 0474/72 14 82 (tel+whatsapp)

Pagina's