Nieuws

OP WEG NAAR PASEN
vr 10 april '20

Routemap_PasenDe Goede Week (ook wel Stille Week, Heilige Week, Grote Week of lijdensweek genoemd) is in het Christendom de naam voor de week vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd en is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar.

In deze dagen tot en met het Hoogfeest van Pasen worden alle gebeurtenissen herdacht die de kern van het christelijk geloof uitmaken, met name het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus.

De Goede Week en Pasen wordt daarom in het algemeen als het belangrijkste liturgische hoogfeest beschouwd; al wordt Kerstmis, tenminste in het Westen, door het volk uitbundiger gevierd. De Goede Week heeft als zwaartepunt het Triduum Sacrum dat bestaat uit de drie dagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

DE KERKKLOKKEN VERTREKKEN VANAVOND NAAR ROME!
do 09 april '20

klokkenVandaag, Witte Donderdag, vertrekken de klokken van onze zes kerken naar Rome, om zondag terug te keren. De klokken worden straks omstreeks 19.15 uur nog éénmaal geluid en dan zal er tot Pasen (klokslag twaalf uur), in de Glabbeekse parochies én in de rest van de wereld, geen kerkklok meer te horen zijn.

De legende…
De legende vertelt dat kerkklokken tijdens de mis op Witte Donderdag de kerktoren verlaten en naar Rome vliegen. De klokken krijgen miraculeus vleugels, maar je ziet ze niet vliegen, want dat doen ze hoog boven de wolken. In Rome halen ze chocolade-eitjes op. Daarna vliegen ze terug naar hun kerktoren en laten de eieren vallen in tuinen en parken.
Niet de paashaas dus, maar vliegende klokken verstoppen eieren op Pasen.
Of ze met de coronapandemie eitjes bij zullen hebben, is nog niet geweten…

OVERLIJDEN YVONNE PIJPOPS – KAPELLEN/KERSBEEK
wo 08 april '20

Zonsondergang

Op 6 april ’20 overleed Yvonne Pijpops. We nemen deze week in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van haar in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen. Yvonne was nauw verbonden aan buurparochie Kersbeek, maar omwille van de tijdelijke sluiting van “haar” parochiekerk zal de uitvaartplechtigheid doorgaan in Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Yvonne?

De rouwbrief kan u hier vinden: www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/06-04-2020/yvonne-pijpops

KERKELIJKE UITVAARTEN TIJDELIJK KOSTELOOS
di 07 april '20

uitvaart

Heel wat mensen worden dezer dagen sterk beproefd, zowel familiaal, sociaal als economisch als gevolg van overlijdens door het coronavirus. De Glabbeekse parochiegemeenschappen willen deze mensen een bijkomend teken geven van meeleven en solidariteit: de onkostenvergoeding van 275 euro (bisdom, kerkfabriek, parochie, voorganger, …) zal daarom, zolang de beperkende maatregelen duren, niet gevraagd worden voor een uitvaartplechtigheid in de kerk.

Door de terechte overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ondervindt de Kerk moeilijkheden om haar pastorale zorg en liturgie bij een uitvaart op de gewone wijze vorm te geven. Nabestaanden hebben hiervoor alle begrip.

Meer info: secretariaat@kerkglabbeek.be, 0474/72.14.82 (tel+whatsapp)

NIEUWE DATA VIERINGEN EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL GLABBEEK!
ma 06 april '20

FED kindervieringenZoals eerder aangekondigd hebben de bisschoppen van België de Eerste Communies en Vormsels, die normaal gezien zouden doorgaan in het voorjaar, verschoven naar een later tijdstip omwille van de corona-epidemie. Voor onze zes parochies zijn de nieuwe data vastgelegd en zijn de ouders hiervan op de hoogte gebracht.

Eerste Communie

  • Bunsbeek, Sint-Quirinuskerk: zaterdag 12 september ’20 om 14.00 uur
  • Glabbeek, Sint-Niklaaskerk: zaterdag 12 september ’20 om 16.30 uur
  • Kapellen, Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk: zondag 11 oktober ’20 om 9.30 uur

Heilig Vormsel

  • Kapellen, Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk: zondag 27 september ’20
    groep Glabbeek: 9.30 uur / groep Bunsbeek en Kapellen: 11.30 uur

GOEDE WEEK GESTART
zo 05 april '20

Vandaag, Palmzondag, zijn we de Goede Week gestart. Via verschillende kanalen (internet, tv, radio) kan je de komende dagen vieringen volgen. Ook vanuit Scherpenheuvel…

img065

ZIE JIJ OOK POSITIEVE KANTEN AAN DE HUIDIGE CRISIS?
za 04 april '20

zandIn een paar weken tijd is onze wereld compleet veranderd. Dierbaren worden ziek, veel mensen werken van thuis uit, de scholen zijn dicht, geen horeca of evenementen: de nadelen van deze corona-epidemie zijn voor iedereen zichtbaar.

Toch hoor je ook positieve geluiden over dat iedereen weer even stilgezet wordt en zich bewust wordt van wat echt belangrijk is. Of over de smog die uit de lucht verdwijnt doordat er veel minder vervuiling is.

Zie jij ook positieve kanten aan de huidige crisis? ⁠
⁠Laat het weten in een reactie op secretariaat@kerkglabbeek.be !⁠

GEEN PALMTAKJES DIT JAAR?
vr 03 april '20

Krachtig symbool van hoop…

Op Palmzondag zal pastoor Luc een grote hoeveelheid palmtakjes wijden in de kerk, helemaal alleen, zoals de burgerlijke en kerkelijke overheid dat wil.
De takjes zullen dan uitgedeeld worden tijdens de eerstvolgende (feestelijke) viering, waarvoor we terug samen mogen komen.

Voorlopig kan je het gezegende, maar verdorde takje van vorig jaar gewoon achter je kruisbeeld laten zitten. Laat het een herinnering zijn aan deze uitzonderlijke veertigdagentijd en aan de vele slachtoffers die door covid-19 gevallen zijn.

Maar er zijn nog andere mogelijkheden…

– Niets belet ons om IN onze woningen een kruis te versieren met takjes van fris lentegroen en bloesems (van eender welke plant). Ook al zijn ze niet door een priester gezegend, we kunnen ze heiligen door ons gebed en christelijke getuigenis in onze gezinnen.

– Een ander idee heeft ons bereikt vanuit Argentinië, waar gelovigen in deze lockdowntijd versierde palmtakken aan de deur hangen. Indien vandaag allerhande gebaren van verbondenheid en waardering “viraal gaan”, waarom zouden wij als christenen dan niet onze “palmpasen” uithangen, aan ramen of deuren? Dit kan een kruis van groene takken zijn, zoals op bijhorende foto, of een bundel van (palm)takken gecombineerd met een eenvoudig kruis of een ander sprekend symbool. Wees creatief!

– Je kan ook de zegen (“Heer, zegen dit huis en die er wonen.”), die je ook in bijlage kan vinden, afdrukken en aan je deur/raam hangen.

De betekenis van Palmzondag kan zichtbaar worden wanneer we onze huizen (en kapellen) sieren met groene takken en bloemen, bevestigd aan een kruis. Dit kan ook een zichtbaar teken zijn dat in dit huis christenen de Goede Week vieren. Des te meer wordt het ook een oproep voor die christenen, om te getuigen met hun leven. Laat het dan vooral een getuigenis zijn van hoop en geloof: dat doorheen lijden en dood, de verrijzenis van Jezus Christus voor de mensheid telkens weer een nieuw begin inluidt, en dat het kruis een teken is van liefde die alle duistere krachten overwint.

NOOD AAN EEN LUISTEREND OOR?
vr 03 april '20

priesterLucBehoefte aan een luisterend oor om je verhaal te doen, om te vertellen waar je mee zit, om een stem van iemand anders te horen, om gewoon eens te praten in deze moeilijke periode van corona…
Bel naar priester Luc Thiry op 016/63.26.77. Hij luistert in alle vertrouwen.
(Is de telefoon bezet, gelieve geen boodschap in te spreken, maar later terug te bellen.)

BIJBELTEKSTEN DIE TROOST BIEDEN
di 31 maart '20

Rembrandt_Christ_in_the_Storm_on_the_Lake_of_GalileeRuim 365 keer staat er bijna letterlijk in de Bijbel: ‘Wees niet bang.’ Troost voor elke dag dus. Ontdek acht Bijbelcitaten op www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/elke-dag-van-het-jaar-zegt-de-bijbel-‘wees-niet-bang’

Pagina's