Nieuws uit de parochie

AANSTELLING KERKRAAD NIEUWE GLABBEEKSE FUSIEKERKFABRIEK SINT-FRANCISCUS
do 17 februari '22

In december ’21 bekrachtigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de samenvoeging van de zes Glabbeekse parochies en de bijhorende kerkfabrieken. Op 28 januari ’22 duidde Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, de leden van de kerkraad Sint-Franciscus Glabbeek aan, op voorstel van pastoor Luc Thiry.

De kerkraad bestaat uit vijf leden, met name Danny Pieraets (voorzitter), An Willems (penningmeester), Mia Deglin, Ronny Laermans en Jan Tweepenninckx. De gemiddelde leeftijd bedraagt 61 jaar: een mooi evenwicht tussen jeugdig enthousiasme en gelouterde ervaring.
Gert Janssens werd door de aartsbisschop benoemd tot “aangestelde verantwoordelijke van de parochie”, die van rechtswege deel uitmaakt van de kerkraad.

De kerkfabriek is een openbare instelling met als taak de eredienst mogelijk te maken. Dit betekent dat zij instaat voor het onderhoud van de zes kerkgebouwen, twee pastorieën, enkele historische kapellen, … . Ze beheert tevens de goederen, gronden en gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek. Op regelmatig basis houdt ze overleg met het gemeentebestuur.

De projecten waar de kerkraad de komende jaren mee bezig zal zijn, zijn o.a. de renovatie van de kerken van Bunsbeek en Zuurbemde, de herbestemming van de kerk van Glabbeek, de integratie van het administratief en financieel beheer.

DRUK BIJGEWOONDE LICHTMISVIERING 2022
do 10 februari '22

Zaterdag 5 februari ’22 om 14 uur kwamen heel wat gelovigen naar de Lichtmis-gezinsviering in de zondagskerk te Kapellen.
De kindjes die sinds Lichtmis ’21 werden gedoopt, ontvingen hun doopkruikje van hun doopsel en werden gezegend door pastoor Luc. Alle andere kinderen ontvingen eveneens de kinderzegen.
Veel licht en sfeer in de viering … Gepaste teksten, extra kaarsen werden aangestoken en muzikaal opgeluisterd door het gelegenheidsbandje “Music 4 Faith” onder leiding van jongerenpastor Toni.
De traditie om na de viering van Maria Lichtmis pannenkoeken te eten in het parochiecentrum kon spijtig genoeg niet plaatsvinden … maar elk kind ontving bij het verlaten van de kerk wel een brikje chocomelk, dat zeker ook zal gesmaakt hebben.

OVERLIJDEN ARMAND VANSTOCKSTRAETEN – GLABBEEK
wo 09 februari '22

zonsondergang (Aangepast)

Op 7 februari ’22 overleed Armand Vanstockstraeten op 90-jarige leeftijd. We nemen zaterdag 12 februari 2022 om 10 uur gelovig afscheid van hem in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Armand?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/07-02-2022/armand-vanstockstraeten

VALENTIJNSCONCERT
zo 06 februari '22

Zaterdagavond 19 februari ’22 om 19.30 uur van harte uitgenodigd op het literair muzikaal event “Valentijnsconcert” in de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde.

Een organisatie van Davidsfonds Glabbeek en de Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek.

DIAKEN MARC BRENGT BEWONERS WZC DEN BOOMGAARD COMMUNIE
do 03 februari '22

De pastorale zone Sint-Franciscus Glabbeek wil ook de bewoners van woonzorgcentrum Den Boomgaard nabij zijn. Zo gaat pastoor Luc er regelmatig voor in een eucharistieviering en wordt er wekelijks aan gelovige bewoners de heilige communie gebracht. Dit laatste gebeurt door diaken Marc Jacobs sinds december ’21. Elke zondag wordt Marc, vanuit de eucharistieviering in de zondagskerk van Kapellen, gezonden naar Den Boomgaard. Elke week krijgt één van de vier afdelingen bezoek van Marc.

Wie is Marc Jacobs?
Marc Jacobs (53 jaar) werd in 1968 geboren in Tienen. Hij is gehuwd met Marijke en samen hebben ze twee kinderen: Sander en Liese. Het gezin woont in Kapellen. Marc werkt als bediende in een internationaal IT-bedrijf.
Op 28 april ‘19 werd Marc diaken gewijd door Mgr. De Kesel in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen.
Je kan Marc omschrijven als een toegewijde, intelligente en meelevende man. Een fijne luistervaardige persoon die voor iedereen klaarstaat.

Enkele zinnen die Marc typeren: “Ik hou heel veel van de Kerk en ben zeer dankbaar voor alles wat mensen voor mij hebben gedaan. Ik heb veel geluk gehad en vind troost en geborgenheid in mijn geloof. Ik wil dat graag delen“.

Dankjewel
Dank ook aan de mensen die de voorbije jaren de communie brachten aan de bewoners van het vroegere WZC Arcadia en nadien WZC Den Boomgaard.

SAMANA KAPELLEN VERKOOPT PANNENKOEKEN EN PENSEN
wo 02 februari '22

Zaterdag 12 februari ’22 kan je (langs de speelplaats) in het parochiecentrum aan de Dorpsstraat in Kapellen pannenkoeken of pensen met appelmoes komen afhalen om de kas te spijzen. Je bent er welkom vanaf 14 tot 17 uur.

Bestellen kan je best via arlette.laermans51@gmail.com of via 016/77.10.93. Pannenkoeken en pensen aan 10 euro zijn op voorhand te betalen op rekeningnummer van Samana Kapellen: BE90 1430 7107 4732. Gelieve te vermelden of je twee witte of twee zwarte of wit/zwart pensen wenst.
Uiterste datum van inschrijven is 5 februari ‘22.

LICHTMIS: 2 FEBRUARI
wo 02 februari '22

Vandaag vieren we Maria-Lichtmis. Dit feest wordt 40 dagen na de geboorte van Jezus gevierd, op 2 februari.
Het feest verwijst naar een gebruik ten tijde van Jezus. Volgens de joodse wet moest een pasgeboren jongen 40 dagen na de geboorte naar de tempel worden gebracht om aan het volk te worden getoond en te worden toegewijd aan God.

Vanaf de 10de/11de eeuw wijdde men met Maria-Lichtmis kaarsen. Gelovigen kregen sommige kaarsen mee naar huis om hen te behoeden voor onheil. Vandaar de naam Lichtmis.

Traditioneel worden ter gelegenheid van deze dag pannenkoeken gebakken. Dat wordt op twee manieren verklaard. 2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen – de andere dag was 11 november (Sint-Maarten). Dat werd ’s avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken. De vorm en kleur van de pannenkoeken worden ook gezien als een verwijzing naar de zon en het licht. De traditie zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben.

Op zaterdag 5 februari ’22 om 14 uur vieren we Lichtmis in de Kerk Kapellen. Van harte welkom!

EUCHARISTIEVIERING WOONZORGCENTRUM DEN BOOMGAARD
di 01 februari '22

DSCF0731.JPGVan harte welkom om op woensdag 2 februari ’22 om 14 uur mee eucharistie te vieren in Residentie Den Boomgaard (Stationsstraat). Het thema van de viering is Lichtmis.
Ook u, als niet-bewoner en niet-familielid, bent welkom om mee te vieren met de bewoners en pastoor Luc.

SINT-ANTONIUSVERERING IN WEVER
ma 31 januari '22

De parochiegemeenschap van Wever vierde op zondag 16 januari ’22 haar patroonheilige Sint-Antonius. Samen met de leden van het Davidsfonds kwamen ze samen in de parochiekerk van Wever voor een stemmige eucharistieviering, voorgegaan door pastoor Luc Thiry. In deze viering werd er gebeden om, naar het voorbeeld van Sint-Antonius, te leren leven in eenvoud, nederigheid en geloof.
Ook al kon de kermis en de varkenskopverkoop niet doorgaan, toch blijft de verering rond Sint- Antonius bestaan.
De kerk was mooi versierd, vooral de beelden van Sint-Antonius kregen hierbij extra aandacht .
De heilige Antonius is de beschermheilige van het vee, beschermer tegen de pest, het Sint-Antoniusvuur en behoeder tegen alle kwaad.
De collecte in deze viering werd gehouden ten voordele van het processiecomité, als steun voor de Mariale stoet n.a.v. 425 jaar Heinkensberg op 15 augustus.

Hopelijk kan Wever volgend jaar weer voluit zijn patroonheilige vereren!

Op initiatief van enkele verenigingen in Vlaanderen, willen het Centrum Agrarische Geschiedenis, Histories en PARCUM de Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. Vind jij dat deze traditie niet mag verloren gaan? Vul dan de bevraging in op www.glabbeek.be/sint-antoniuserfgoed .

LICHTMIS 2022
vr 28 januari '22

Van harte uitgenodigd op…

Pagina's