Nieuws uit de parochie

DAG VAN NATIONALE ROUW: GLABBEEKSE KERKKLOKKEN LUIDEN VANMIDDAG
di 20 juli '21

Er is een dag van nationale rouw afgekondigd op dinsdag 20 juli ’21 naar aanleiding van de overstromingen die ons land getroffen hebben. Een moment om stil te staan bij het grote menselijke verlies, maar ook bij de vele blijken van solidariteit, nabijheid en verbondenheid.

De vlaggen in ons land worden halfstok gehangen. Om 12 uur zullen de sirenes van hulp- en interventiediensten loeien gedurende één minuut en om 12.01 uur houden we in het ganse land een minuut stilte.

De Glabbeekse kerken (Attenrode, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde) nemen deel aan het initiatief om vandaag om 12.05 uur de kerkklokken te luiden. De vlag aan de Pastorie Glabbeek werd ook halfstok gehangen.
(De klokken van de kerk van Bunsbeek luiden niet, omwille van de werkzaamheden aan de toren.)

MET DE VORMELINGEN OP TOCHT NAAR MARIA OP DE HEINKENSBERG
zo 18 juli '21

Zoals u hier eerder kon lezen trokken de vormelingen op zaterdag 29 mei ’21 op tocht naar Onze-Lieve-Vrouw in de kapel van de Heinkensberg. Het werd een zonovergoten voettocht vol gebed. Groepje twee werd mee begeleid door jongerenpastor Toni Berek. Hij maakte volgende videobeelden: https://youtu.be/f9hchCVze24

INZAMELINGSACTIE N.A.V. DE OVERSTROMINGEN
vr 16 juli '21

Naar aanleiding van de zware wateroverlast die ons land treft, start de gemeente Glabbeek met een inzamelingsactie voor de getroffen mensen.
Onderstaande zaken kunnen binnengebracht worden aan de achterkant van Hangaar 44:

  • Kinderkleding en schoenen
  • Kleding voor volwassenen, schoenen, leesbrillen
  • Handdoeken, washandjes
  • Beddengoed (dekens, lakens)
  • Speelgoed
  • Dierenvoeding
  • Voeding in blik en brik
  • Borden, bestek, glazen, mokken
  • Tandpasta, tandenborstels, zeep

Opgelet: gelieve enkel producten binnen te brengen die in goede staat zijn en die niet vervallen zijn.
Gelieve een afspraak te maken voor levering bij schepen van welzijn, Hilde Holsbeeks op het nummer 0476 34 54 82.

Inzamelmomenten:
Vrijdag 16/07: 13 – 17 uur
Zaterdag 17/07: 10 – 16 uur
Zondag 18/07: 10 – 16 uur
Maandag 19/07: 18 – 20 uur

UW GEBED…
do 15 juli '21

Mogen we vragen om uw gebed en om een kaarsje aan te steken voor alle mensen die getroffen zijn door de wateroverlast?

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

VORMING GEZOCHT IN DE BUURT?
wo 14 juli '21

Interesse voor een opleiding aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen (HIGW) in Leuven?

Het HIGW richt zich tot drie groepen studenten: tot kandidaat-leraars en kandidaat-leraressen rooms-katholieke godsdienst voor het lager en voor het secundair onderwijs, tot kandidaat-pastoraal werk(st)ers en kandidaat-diakens, en tot allen die geïnteresseerd zijn in theologische of pastoraaltheologische vorming en bijscholing (de ‘vrije studenten’).

Meer info in de folders in de kerk van Kapellen of op
https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/organisatie/hoger-instituut-voor-godsdienstwetenschappen-higw

ROUWBRIEF PATER JAN
wo 14 juli '21

De uitvaart kan gevolgd worden op groot scherm op de parking naast de kerk en via livestream op de website van Begrafenissen Rummens.

OVERLIJDEN PATER JAN MORIAUX
ma 12 juli '21

Pater Jan werd geboren op 27 november 1931 te Vissenaken.

In 1952 trad bij binnen bij de Minderbroeders-Franciscanen en kreeg de naam Gerold. Na het noviciaat, studies filosofie in Vaalbeek en theologie in Sint-Truiden, werd hij op 22 juli 1958 door Mgr. van Zuylen, bisschop van Luik, tot priester gewijd.

Hij was leraar in het college in Zoutleeuw en sinds 1978 pastoor van Vissenaken, waar hij in 2018 nog gevierd werd voor zestig jaar priesterschap. Ook in onze pastorale zone Glabbeek, was de graag geziene pater Jan tot 2018 actief in de parochies Attenrode en Wever.

Op maandag 12 juli 2021 overleed pater Jan op 89-jarige leeftijd

Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan en zullen hem in onze gebeden gedenken.

Het tijdstip van de afscheidsliturgie wordt eerdaags bekendgemaakt.

Geloofsoverdracht
ma 12 juli '21

Zondag 11 juli 2021, Vijftiende zondag door het jaar (jaar B)

De eerste lezing vandaag brengt ons een interessant twistgesprek tussen de profeet Amos en de door de overheid betaalde hogepriester van het staatsheiligdom in Betel. Het zou ons te ver voeren hier in te gaan op de oorzaken van dit twistgesprek: het uiteenvallen van het koninkrijk van David in twee elkaar weinig vriendelijk gezinde staten.
Interessant voor ons is vooral het twistgesprek zelf.
De hogepriester van Betel zegt -zeer uit de hoogte- tegen Amos: “Mijn beste profeet uit Jeruzalem, maak tussen het volk in Judea zoveel van je tak als je wilt, maar hier in dit officiële heiligdom in het Noordrijk heb je niets te vertellen”.
Waarop Amos, die ook niet op zijn mondje gevallen is, antwoordt: “Mijn beste hogepriester, ik ben helemaal geen profeet, ik ben niet van uw soort, ik behoor niet tot het gilde van gesubsidieerde specialisten. Ik ben een boer, een gewone veehouder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn dieren weggehaald om mij naar zijn volk te zenden”. Als dat geen statement is weet ik het niet.
En het is vooral ook een oproep naar ons toe, naar de gewone gelovigen in deze tijd.

Anders
Een tijd waarin de geloofsoverdracht van de ene generatie op de andere blijkbaar helemaal vastgelopen is.
Om te beginnen geven vele ouders en grootouders het geloof niet meer door aan de kinderen. Terwijl dat vroeger vanzelfsprekend was. Je kan daar vele redenen voor aanhalen, maar de allerbelangrijkste is zeker dat ouders en grootouders bang zijn iets verkeerds te zeggen of te doen. “’t Is nu allemaal zo anders dan vroeger, meneer”.
En dus laten ze de geloofsoverdracht helemaal over aan het godsdienstonderwijs op school. Maar het probleem is dat onderwijs en catechese tegenwoordig wel kennis van het geloof en van de moraal doorgeven. . . maar niet het geloof zelf.
Geloofsoverdracht is ook iets helemaal anders dan kennisoverdracht.
Geloof geef je door, niet via kennis maar met je hele manier van zijn. En van persoon tot persoon.

Doorleefd geloof
Ik weet nog heel goed dat ikzelf het geloof gekregen heb van een zustertje van de kleuterklas. Ze was een heel onopvallend nonnetje. Helemaal anders dan de juf van de tweede klas waar wij, de jongens, allemaal smoorverliefd op waren. Want hoewel ze al meer dan 60 was, vonden wij haar adembenemend mooi. Ze was ook de enige vrouw in ons dorp die in die tijd al make-up gebruikte. En ieder jaar ging ze, ook als enige in het dorp, in Spanje een bruin kleurtje kopen.
Het zustertje uit de kleuterklas daarentegen had niets dat echt de aandacht trok, ze was zeker niet opvallend mooi of verstandig. En, achteraf bekeken, wist ze waarschijnlijk wat theologie en filosofie betreft ook van toeten of blazen.
Maar als dat zustertje over Jezus sprak, dan wist je gewoon dat het waar was.
Dat is geloofsoverdracht: spreken vanuit je eigen doorleefde geloof.
En daarom, nu de “gewone” kanalen falen of toch minstens hun doel voorbijschieten, moeten wij als gelovige gemeenschap beroep doen op het potentieel aan geloof dat er leeft in ons midden.

Misvatting
En daarom kan het niet genoeg benadrukt worden dat zelf geloven -hoe eenvoudig ook- het enige is wat nodig is om het geloof te kunnen doorgeven.
In onze tijd leeft heel sterk de opvatting dat je zoekende mensen tot geloof kan brengen door het op een heel rationele, zeg maar geleerde manier te verwoorden. Of door het op een zeer originele manier te brengen.
En liefst ook met behulp van moderne audiovisuele middelen.
Maar ik denk dat dat een serieuze misvatting is.
Rationele argumenten, originele presentatie en ondersteunende illustraties worden heel zeker gesmaakt door mensen die al geloven en voor wie ze een verrijking kunnen betekenen, of soms ook nieuwe inzichten kunnen brengen.
Maar ze hebben, naar mijn mening, weinig nut als je het geloof wil doorgeven aan mensen die nog niet geloven.

Potentieel
Want het allerbelangrijkste bij het doorgeven van het geloof is dat de ander (het kind of de geïnteresseerde zoeker) voelt dat je zelf gelooft.
En wees er maar van overtuigd dat die ander daar heel speciale antennes voor heeft.
Ook kinderen voelen feilloos of je echt gelooft of alleen maar iets opdreunt.
Gebruik dat.
Een mama die zelf gelooft en die haar kind een gebedje aanleert, is oneindig veel belangrijker dan een theoloog die catechese geeft, maar die met de tijd meer verliefd geworden is op de geleerde verpakking van het geloof dan op de inhoud ervan.
Als wij terug willen evangeliseren moeten wij vooral beroep doen op het enorme potentieel dat leeft bij mensen in ons midden die geloven.

Pagina's