Nieuws uit de parochie

OVERLIJDEN JOSE MATHUES – GLABBEEK
do 02 september '21

zonsondergang (Aangepast)

Op 30 augustus ’21 overleed José Mathues op 88-jarige leeftijd. We nemen zaterdag 4 september ’21 om 12 uur gelovig afscheid van haar in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor José?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/30-08-2021/jos-mathues

OVERLIJDEN NICOLE COECKELBERGHS – GLABBEEK
do 02 september '21

zonsondergang (Aangepast)

Op 29 augustus ’21 overleed Nicole Coeckelberghs op 82-jarige leeftijd. We nemen zaterdag 4 september ’21 om 10 uur gelovig afscheid van haar in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Nicole?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/29-08-2021/nicole-coeckelberghs

NIEUW SCHOOLJAAR!
wo 01 september '21


Jezus, oei, het einde van de vakantie. In het begin van de vakantie leek het wel of er geen einde aan kon komen. Maar nu wordt het weer rennen. Vroeger opstaan. Op tijd naar bed. Huiswerk, lessen repeteren. Omdat ik weet dat papa en mama het niet kunnen hebben dat ik zeur, denk ik aan de toffe dagen die me op school te wachten staan.

Weer een jaartje hogerop, klasgenoten weerzien, de nieuwe juf of meester, spiksplinternieuwe schriften, nieuwe leerboeken en werkschriften, met de hele klas plezier maken, het voor elkaar opnemen …

Wel ja, het wordt tof. En Jezus, vanaf de eerste lesdag wil ik me inzetten om er een fantastisch schooljaar van te maken. Mag ik Jou – nog maar eens – vragen om in mijn buurt te blijven?

Mag ik met Jou alle leuke dagen delen? Wil Je me een schouderklopje geven als er donkere wolken opduiken? Alvast bedankt, Jezus.

VIERINGEN KERK VANAF 1 SEPTEMBER ZONDER BEPERKING AANTAL EN AFSTAND
di 31 augustus '21

Eucharistievieringen, dopen, huwelijken en begrafenissen

Gelovigen kunnen vanaf woensdag 1 september 2021 opnieuw samen vieren zonder beperkingen van aantal en afstand. Wat wel behouden blijft, is het bedekken van de mond en de neus met een mondmasker bij het betreden van de gebouwen van de eredienst en tijdens de hele duur van de eredienst. Alle andere maatregelen werden geschrapt.

WARME OPROEP NAAR FOTO’S, TEKSTEN EN ANDERE VOOR TENTOONSTELLING 450 JAAR ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE HEINKENSBERG
do 26 augustus '21

Volgend jaar zal in Wever de 450ste processie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg doorgaan. Om de 25 jaar is dat een bijzondere editie met een Mariale praalstoet door het dorp, van de kerk naar de kapel aan de Heinkensberg. De laatste keer was dat in 1997, dus in 2022 is dit opnieuw 25 jaar geleden.

Omdat de 450ste processie extra speciaal is wil de parochie Wever tevens een tentoonstelling organiseren die een beeld geeft van deze processie door al die jaren heen. Hiervoor doet het Processiecomité een warme oproep aan mensen van Wever en daarbuiten die in het bezit zijn van foto’s, vaantjes, artikels, documenten en alles wat ook maar enigszins met de processie te maken heeft of heeft gehad, contact te nemen met de organisatie.

Bovendien doet het comité nu al een oproep tot figuranten om mee te stappen in de processie van 2022. Er zijn er een 200-tal mensen nodig om het leven van Maria uit te beelden.

Meer info bij Ellen Marjaux op 0495/84.01.80 en ellenmarjaux@gmail.com

Kiezen voor geluk
ma 16 augustus '21

Zondag 15 augustus 2021 – Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming (kerkelijk jaar B)

In heel de wereldgeschiedenis is er geen enkele mens die zo gezocht en vertrouwd, zo bemind en vereerd werd en wordt als Maria.
In alle mogelijke bewoordingen en toonaarden.
Van de ruige dialogen van de middeleeuwse mysteriespelen tot de betoverende klanken van het gregoriaans; van de niet-bedoelde zinnelijkheid in de schilderijen van oude meesters, het zacht geprevel van stille celibataire minnaars tot en met de rouwe klanken van verhitte geesten die de Moeder Gods per se op de barricaden willen zien. Allen hebben ze het over dezelfde vrouw: Maria.
Dat er zoveel verschillende, afwijkende, soms ook tegenstrijdige benaderingen van haar leven bestaan, heeft natuurlijk te maken met het feit dat er in het evangelie bijna niets over haar te vinden is. En dat wij dus volop ruimte hebben om het allemaal een beetje in te vullen zoals we het graag zouden hebben. Misschien is dat niet helemaal onterecht?

Moeder
Misschien moeten wij opnieuw leren om religieuze onderwerpen wat minder uitsluitend vanuit onze wetenschappelijke ooghoek te bekijken.
Om te voorkomen dat we te veel aan de oppervlakte blijven en de echte betekenis ervan mislopen.
Stel dat ik als kind mijn moeder op zeer jonge leeftijd verloren heb, of haar zelfs helemaal niet heb gekend. Als ik godsdienstig ben opgevoed zal ik mij dan waarschijnlijk hechten aan Maria, die voor mij dan mijn nieuwe moeder wordt.
Want, zal de psycholoog zeggen, ik ga dan voor mijn gemis een uitweg zoeken en uiteindelijk ga ik al mijn dromen, wensen en verlangens projecteren op de figuur van Maria die dan voor mij. . . enfin, u kent dat.
En dat is allemaal wel waar. Maar voor mij als gelovige is het van nog veel groter belang dat er ook een beweging uitgaat van Maria naar mij toe.
Dat Maria, die mijn gemis en mijn verlangen kent, zich ook uitdrukkelijk aan mij toont als een moeder, die van mij houdt en die mij geborgenheid geeft.
Zoals elk liefdevol persoon helpt ze ons precies daar waar we dat het meest nodig hebben.

Echte reden
Het bestaan van God en alles wat daar verband mee houdt is even reëel als het bestaan van moleculen en atomen. Maar het bevindt zich op een ander niveau van de werkelijkheid. Wetenschappelijke uitleg kan ons daardoor nooit het hele plaatje tonen. Er is, wist Shakespeare al, meer in hemel en aarde dan dat wij met ons verstand kunnen achterhalen.
Wij moeten daarom ook niet te lang blijven stilstaan bij die vermeende, typisch 19de-eeuwse tegenstelling tussen geloof en wetenschap.
We kunnen beter onze aandacht richten op de echte reden waarom het christelijk geloof hier in het westen het vandaag zo moeilijk heeft.
En die reden, dat is het materialisme van deze tijd, ons vanzelfsprekend geworden geloof in de beloftes van de consumptiemaatschappij. Het geloof dat geld wél gelukkig maakt.
Het geloof dat levensvervulling alles te maken heeft met goed zorgen voor jezelf.

Onverenigbaar
Maar zo’n levenshouding is onverenigbaar met, is precies het tegenovergestelde van, wat Jezus ons leert. Natuurlijk zal zelfs de meest geblokte egoïst ook wel eens liefde in zijn leven kennen en zich af en toe ook helemaal geven aan iets of iemand anders. En anderzijds zal zelfs de meest bevlogen christen beseffen dat een zekere welvaart noodzakelijk is om goed te kunnen leven.
Maar als fundamentele levenshouding zijn beide visies totaal onverenigbaar.
Voor een christen heeft levensvervulling en geluk alles te maken met het besef dat je iets betekent voor een ander. En dat je gelukkig bent in de mate dat je anderen gelukkig maakt.
De andere levenshouding is die van alles naar je toehalen, zoveel mogelijk zorgen voor jezelf en meedogenloos optreden tegen al wie je dat zou kunnen beletten.
Ik stel het hier natuurlijk extreem omwille van de duidelijkheid.
In de praktijk zal het altijd wel een zoeken blijven naar de juiste dosering.
Ik zou het voor mijzelf bijvoorbeeld heel raar vinden als ik niet blij en dankbaar zou zijn voor het comfort van het moderne leven.
En anderzijds hoor en lees ik ook wel van mensen die zich helemaal geven voor anderen, dat ze niet altijd alleen maar gelukkig zijn. Dat ze ook momenten kennen dat ze zich moe en overvraagd, gebruikt en leeggezogen voelen.

Kiezen
We zullen daar altijd naar een gezonde mix moeten zoeken.
Maar het is wel zo dat deze 2 levensopvattingen in al hun naaktheid volledig tegengesteld zijn. En dat wil zeggen dat alleen maar 1 van beide juist kan zijn.
Welnu, de ervaring leert dat de evangelische houding van zelfgave, van er willen zijn voor anderen, je geluk vinden in het gelukkig maken van anderen, zin en levensvervulling geeft.
Terwijl het altijd en overal bezig zijn met en voor jezelf je alleen maar korte momenten van bevrediging geeft maar buiten die momenten vooral veel leegte en onvrede.
Wij moeten ons bijgevolg geen zorgen maken over de toekomst van het christendom.
Gewoon omdat het wáár is. En dan bedoel ik niet zozeer de theologische leer, want die valt niet te bewijzen. Maar de christelijke levenshouding. Omdat ieder van ons de waarheid ervan voortdurend in het eigen leven kan ervaren. Gelukkig zijn we, niet als we altijd maar meer kunnen reizen en eten en geld opdoen. Want dat is alleen maar “plezant”. Gelukkig, echt gelukkig zijn we pas als we. . . anderen gelukkig maken.

OPENLUCHTVIERING AAN EEUWENOUDE KAPEL WEVER TER ERE VAN MOEDER MARIA
zo 15 augustus '21

15 augustus (“half oogst”), oftewel het feest van Maria Tenhemelopneming, is naar jaarlijkse traditie een groot geloofsfeest in Wever. In de rustgevende omgeving van de vierhonderd jaar oude en piekfijn onderhouden kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Heinkensberg werd de eucharistieviering opgedragen. Net voor 10 uur liep het grasveld aan de prachtige Mariakapel vol. Meer dan 270 mensen kwamen afgezakt naar het populaire Mariaoord. Priester Luc Thiry ging voor in de stemmige eucharistieviering, geflankeerd door zeven misdienaars. Aan het eind van de viering werden de kinderen gezegend.

We houden eraan om iedereen, die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt, van harte te danken hiervoor.

Dit jaar gaat de processie in de namiddag omwille van covid-19 niet uit. Volgend jaar is het een extra feestjaar: dan gaat de grote stoet uit van 450 jaar.

15 AUGUSTUS: ONZE-LIEVE-VROUW TEN HEMELOPNEMING
zo 15 augustus '21

Stilaan is Maria me lief geworden.
Ik bid tot haar, ik bid met haar,
ik zing voor haar.

Ze is een heerlijke vrouw.
Hoe komt ze anders aan zulke Zoon?
Maar ik weiger te geloven
dat alles in haar leven vanzelf ging,
dat alles van een leien dakje liep.
Zo’n Maria boeit me niet eens.

Ik hou van een Maria
zoals ze vanuit de Bijbel tot mij komt:
een Maria die een geloofsweg gegaan is.
Ik hou van een Maria die Gods lof zong,
ook al wist ze niet wat de dag van morgen zou brengen.
Ik hou van een Maria die krediet gaf aan haar Zoon,
ook al lag ze ’s nachts wakker van zorgen.
Ik hou van een Maria die haar Zoon zo heeft losgelaten
dat Hij er van Godswege kon zijn voor alle mensen.
Ik hou van een Maria die haar Zoon zo liefhad
haar enige Zoon, want zo is er maar Één –
dat ze uiteindelijk stond waar ik nooit hoop te staan:
onder het kruis.

Is het niet wat elke moeder doet?
Die kinderen van ons, ze gaan hun eigen weg.
Maar in nood gaat moeder hen opzoeken
en houdt de wacht.
Desnoods tot onder het kruis.
Goed dat we een moeder hebben van wie we veel kunnen leren:
Maria.

OVERLIJDEN JETTEKE COECKELBERGHS – KAPELLEN
za 14 augustus '21

zonsondergang (Aangepast)

Op 10 augustus ’21 overleed Jetteke Coeckelberghs op 99-jarige leeftijd. We nemen dinsdag 17 augustus ’21 in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van haar in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Jetteke?

De rouwbrief kan u vinden op https://www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/10-08-2021/jetteke-coeckelberghs

OVERLIJDEN JOSY VAN REETH – KAPELLEN
wo 11 augustus '21

zonsondergang (Aangepast)

Op 7 augustus ’21 overleed Josy Van Reeth op 92-jarige leeftijd. We nemen vrijdag 13 augustus ’21 in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van haar in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Josy?

Pagina's